Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Szansa"
62-020 Swarzędz, Nowowiejska 55
NIP:781-16-94-603
REGON: 634212850

Kontakt:


Księgowość:
przyjmuje we wtorki:
od 15:00 do 18:00

Zarząd:
przyjmuje w poniedziałki:
od 17:30 do 20:00

E-mail: szansa.sm@gmail.com

   
 
 
   

Strona Główna - Komunikaty

Komunikat z dnia 23.03.2018 r.:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” uprzejmie zawiadamia, że na dzień 26 kwietnia 2018 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Zgromadzenie odbędzie się w Swarzędzu na Osiedlu Mielżyńskiego 3A w Szkole Podstawowej nr 5, w holu. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.30.

Komunikat z dnia 17.10.2017 r.:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” z siedzibą w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 08 listopada 2017 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Zgromadzenie odbędzie się w Swarzędzu na Osiedlu Mielżyńskiego 3A w Szkole Podstawowej nr 5, w holu. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.00.

Komunikat z dnia 29.05.2017 r.:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” z siedzibą w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 20 czerwca 2017 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Swarzędzu na Osiedlu Mielżyńskiego 3A w Szkole Podstawowej nr 5, w holu. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.00.

Komunikat z dnia 30.05.2016 r.:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 14 czerwca 2016 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Biurowcu Omega, Poznań ul. Dąbrowskiego 79A, sala na jedenastym piętrze budynku, o godzinie 8.00.

Komunikat z dnia 13.03.2015 r.:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 20 kwietnia 2015 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 (sala 202) na Osiedlu Mielżyńskiego 1 w Swarzędzu. Obrady rozpoczną się o godzinie 16.30.

Komunikat z dnia 22.04.2014 r.:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 13 maja 2014 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 (sala 202) na Osiedlu Mielżyńskiego 1 w Swarzędzu. Obrady rozpoczną się o godzinie 16.00.

Komunikat z dnia 06.05.2013:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 23.05.2013 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Biurowcu Omega Poznań ul. Dąbrowskiego 79A, sala perłowa na 1p. o godzinie 11:00.

Komunikat z dnia 3.04.2012:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 19 kwietnia 2012 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 (sala nr 102) na Osiedlu Mielżyńskiego 1 w Swarzędzu. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.00.

Komunikat z dnia 1.04.2011:
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 14 kwietnia 2011 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 (sala nr 102) na Osiedlu Mielżyńskiego 1 w Swarzędzu. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.00.

Komunikat z dnia 28.04.2010:
Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA” w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na dzień 14 maja 2010 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 (sala nr 102) na Osiedlu Mielżyńskiego 1 w Swarzędzu. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.00.

Komunikat z dnia 9.06.2008:
W dniu 12.06.2008 o godzinie 17 00 w Szkole Podstawowej nr. 5 im. A. Wodziczki na Oś. M.Mielżyńskiego w Swarzędzu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Komunikat z dnia 12.12.2007:
W dniu 29 listopada 2007 o godzinie 18.00 w sali nr. 102 Szkoły Podstawowej nr.5 w Swarzedzu na Osiedlu Mielżyńskiego odbyło się Zgromadzenie Członków spółdzielni.

Zgromadzenie Członków SM Szansa w dniu 29.11.2007 roku uchwaliło zmiany w Statucie Spółdzielni. Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14.06.2007 r. spółdzielnie zostały zobowiązane do dostosowania swoich statutów do przepisów ustawy.
Uchwalone przez Zgromadzenie Członków Spółdzielni zmiany dotyczą przepisów, które Spółdzielnia musiała wprowadzić obligatoryjnie (wynagrodzenie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach, kadencyjność Rady Nadzorczej, wysokość wpisowego wnoszonego do spółdzielni, zaległości czynszowe, a wykluczenie z członkowstwa w spółdzielni). Na Zgromadzeniu w dniu 29.11.2007 omówiono również problemy związane z nieterminowym uiszczaniem należności czynszowych przez niektórych członków spółdzielni. Członkowie zawnioskowali o podawaniu dłużników do Krajowego Rejestru Długów. W związku z podjętą decyzją przez Zgromadzenie Członków odnośnie odzyskiwania zaległych należności Zarząd Spółdzielni w dniu 03.12.2007 podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów.


   
Copyrights 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szansa"